آموزشکده فنی و حرفه ای چمران اهر

مباحث ویژه مهندس قطعی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:38  توسط admin  | 

ریاضی کاربردی - استاد داداشی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:37  توسط admin  | 

آمار - استاد داداشی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:36  توسط admin  | 

متره و برآورد-استاد اسلامی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:23  توسط admin  | 

متره و برآورد -استاد اسدی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:21  توسط admin  | 

آز بتن - استاد میرزاده

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:17  توسط admin  | 

تعمیر و نگهداری ساختمان - استاد اسلامی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:16  توسط admin  | 

کار آموزی مهندس شکری

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:8  توسط admin  | 

گرافیک استاد برقی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:7  توسط admin  | 

مباحث ویژه -استاد قطعی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:6  توسط admin  | 

گرافیک-استاد برقی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:5  توسط admin  | 

محوطه سازی- استاد اسکندری گروه 2

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:4  توسط admin  | 

زبان ماشین(قسمت دوم لیست) مهندس قطعی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 10:0  توسط admin  | 

زبان ماشین-استاد قطعی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:58  توسط admin  | 

متره و بر آورد -استاد صفایی وند

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 9:56  توسط admin  | 

مطالب قدیمی‌تر